Select Page
Kỷ Hợi – Tết Cộng Đoàn Fribourg 2019

Kỷ Hợi – Tết Cộng Đoàn Fribourg 2019

Nơi đây được đăng hình ảnh đêm mừng xuân Kỷ-Hợi 09/02/2019 tại Belfaux, do cộng đoàn Fribourg tổ chức. Xin tri ân đến tất cả, tất cả mọi người (từ quan khách đến ban tổ chức), đã cùng hợp lực để ghi lại những kỷ niệm… 1 năm mới có 1 lần. Around here you can...
14 Dec 2018 – Christmas Party @BTC

14 Dec 2018 – Christmas Party @BTC

Bienvenue à Pa…yerne. Order by Default Date Filename Size Random DSC07413 DSC07415 DSC07417 DSC07418 DSC07419 DSC07420 DSC07421 DSC07422 DSC07423 DSC07424 DSC07425 DSC07427 DSC07428 DSC07430 DSC07431 DSC07432 DSC07433 DSC07435 DSC07436 DSC07437 DSC07438 DSC07439...
07/10/2018 Confirmation de Ngọc-Ánh Camille

07/10/2018 Confirmation de Ngọc-Ánh Camille

Un peu de retard à développer ces photos, mais elles sont là maintenant. Order by Default Date Filename Size Random TCA5870 TCA5873 TCA5874 TCA5876 TCA5881 TCA5883 TCA5885 TCA5886 TCA5887 TCA5889 TCA5891 TCA5892 TCA5894 TCA5895 TCA5896 TCA5898 TCA5899 TCA5900 TCA5902...
Mai-Vi Alyssa (bis)

Mai-Vi Alyssa (bis)

La dernière partie des photos est enfin “développée”. Order by Default Date Filename Size Random undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined...
Mai-Vi Alyssa

Mai-Vi Alyssa

Baptême de Mai-Vi Alyssa. Lieu : Prez-vers-Noréaz. Date : le 08 septembre 2018. Order by Default Date Filename Size Random TCA3956 TCA3957 TCA3959 TCA3962 TCA3964 TCA3965 TCA3966 TCA3967 TCA3970 TCA3972 TCA3973 TCA3975 TCA3976 TCA3977 TCA3982 TCA3983 TCA3984 TCA3985...